Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kabul: 'Talybana' garşy protest geçirildi


Protest çykyşy, Kabul, 11-nji noýabr, 2015

Müňlerçe owganystanly 11-nji noýabrda Kabulda ýöriş geçirip, etnik hazaralaryň “Talyban” tarapyndan öldürilendigi aýdylýan waka protest bildirdiler.

Köpüsi etnik hazaralardan ybarat protestçiler ýedi pidanyň tabydyny göterip, hökümeti ýurtda howpsuzlygy üpjün etmäge çagyrdylar.

Şeýle-de protestçiler pidalaryň suratlaryny göterip çykdylar we “Talybana ölüm” diýen şygarlary öňe sürdüler hem prezident Aşraf Ghaniniň we ýerine ýetiriji ýolbaşçy Abdylla Abdyllanyň wezipeden çekilmegini talap etdiler.

7-nji noýabrda Zabul welaýatynda dört erkek adamyň, iki zenanyň we bir çaganyň kellesi kesilen jesetleri tapyldy. Olar Ghazni welaýatynda mundan alty aý öň ogurlanypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG