Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda sahawatlylyk peselýär


Britaniýanyň CAF sahawatlylyk fondy dünýä ýurtlarynyň sahawatlylyk derejesi boýunça altynjy hasabatyny çap etdi. Onda Türkmenistandaky sahawatlylyk, mätäç adamlara kömek bermek derejesiniň peselip, 71-nji derejä düşendigi aýdylýar.

Türkmenistan bu meselede 2013-2014-nji ýyllarda 26-njy we 23-nji derejeleri alypdy.

Bu dereje Gallup kompaniýasynyň 145 ýurtda geçiren pikir soraşlygy esasynda kesgitlenipdir. 2015-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň sahawatlylyk derejesiniň öňüni Mýanmar, Birleşen Ştatlar, Täze Zelandiýa, Kanada we Awstraliýa çekýär.

Ozalky sowet ýurtlarynyň arasynda iň jomartlary Gyrgyzystan we Özbegistan bolup durýar, olar 18-nji we 27-nji orunlary alypdyr.

XS
SM
MD
LG