Sepleriň elýeterliligi

"YD" söweşijileriniň aýallary


Iki ýaş doganoglany - Umm Ams we Dua Siriýanyň Rakka sebitinde “Yslam döwleti” atly toparyň daşary ýurtly söweşijilerine durmuşa çykypdylar. Umm Ams başlangyçda toparyň dini ynanjyndan we Yslama çemeleşmesinden hoşal bolandygyny aýdýar. Emma onuň adamysy gaçyp gidenden we Duanyň adamysy hem janyndan geçen hüjümi amala aşyrandan soň, iki doganoglany bilelikde Türkiýä gaçyp gelýärler. Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň “Current Time TV” bölüminiň habarçysy Şahida Ýakub şol zenanlar bilen duşuşyp, olaryň tejribeleri barada söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG