Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Brýussel ýokary hüşgärlige getirildi


Belgiýanyň paýtagty Brýussel, Pariždäkä çalymdaş hüjüm ähtimallygy barada alnan anyk informasiýa esasynda, ýokary hüşgärlik ýagdaýyna getirildi diýip, ýurduň premýer-ministri aýdýar.

Premýer-ministr Çarlz Mişel bu beýanaty 21-nji noýabrda etdi. Mişel howpsuzlyk resmileriniň ýaragly we partlaýjyly birnäçe şahsyýetiň birnäçe ýerde hüjüme başlamagynyň ähtimallygyndan howatyr edýändiklerini aýtdy.

Şäheriň metrosynyň we ýeňil-demirýol sistemasynyň işi togtadyldy, ýaşaýjylara içerde galmak maslahat berildi.

«Biz jemgyýetçilige dowla düşmezligi maslahat berýäris» diýip, Mişel aýtdy we özleriniň ähli zerur çäreni görýändiklerini sözüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG