Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hazaralar "goýun" üçin ogurlandy


Ýerli häkimiýetleriň aýtmagyna görä, owgan «talybanynyň» jeňçileri, goýun üstündäki dawadan soň, azyndan ýedi hazarany alyp gaçypdyr.

Jeňçiler Owganystanyň Zabul welaýatynda daňdan awtobuslary saklap, ilki 17 adamy zamun alyp, soň olaryň 9-syny goýberdiler diýip, ýerli lider Wazir Muhammed Jawadi aýtdy.

Ýerli polisiýanyň başlygy Mirwazi Murzaýiniň aýtmagyna görä, olaryň ogurlanmagyny ýerli «talyban» lideri Molla Takwa buýurdy, sebäbi hazaralar hamala «goýun ogurlapdyr».

XS
SM
MD
LG