Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bangladeş: 'YD' hüjüme jogapkärdigini aýdýar


Polisiýa şaýylaryň metjidine gözegçilik edýär, Dhaka, Bangladeş, 27-nji noýabr, 2015.

Bangladeşde “Yslam döwleti” topary şaýy metjidine hüjüm edip, bir adamyň ölümine we birnäçesiniň ýaralanmagyna sebäp bolan wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar.

“Yslam döwleti-Bangladeş” diýip özüni atlandyrýan topar metjide awtomatik ýaraglary bilen hüjüm edendigini aýdýar.

26-njy noýabrda Bangladeşiň Rajşahi regionynyň Bogra etrabynda Haripur obasynyň metjidinde agşamky namaz wagtynda dinçilere azyndan bäş adam hüjüm edipdi.

Metjidiň 70 ýaşly resmisi öldürildi.

27-nji noýabrda polisiýa hüjümiň bolan ýeriniň golaýynda iki adamy tussag etdi.

2015-nji ýylda ýurtda adam pidaly hüjümleriň ençemesi boldy. Hüjümler daşary ýurtlulara, dünýewi ýazyjylara we esasan sünni ilatly ýurduň şaýy dinçilerine garşy amala aşyryldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG