Sepleriň elýeterliligi

Üç adamy öldüren ýaragly tutuldy


Birleşen Ştatlaryň Kolorada Spirings şäherinde, Planlaşdyrylan ene-atalyk klinikasynda bolan atyşykda üç adam, şol sanda polisiýa ofiseri öldürildi.

Güman edilýän ýaragly adam tussag edildi.

Gabaw mahalynda 9 adam ýaralandy. Polisiýa departamentiniň sözçüsi Ketrin Bakli ofiserler bina baryp girenlerinden soň ýaragly adamy yrmagy başardylar diýdi.

Onuň şahsyýeti we motiwleri aýdyň bolman galýar.

XS
SM
MD
LG