Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nobel baýragy eýelerine gowşurylar


Nobel medaly, Oslo, 9-njy dekabr, 2015.

10-njy dekabrda Norwegiýanyň we Şwesiýanyň paýtagtlarynda geçiriljek dabaralarda 2015-nji ýylyň Nobel laureatlaryna baýrak gowşurylar.

Tunisiň Milli dialog dörtlügi öz ýurdunda demokratiýany gurmaga beren ýardamy üçin sylaglanan Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyny Osloda alar.

Stokgolmda edebiýat, himiýa, fizika, medisina we ykdysadyýet boýunça baýraklar şu ýyl sylaglananlara dabaraly ýagdaýda gowşurylar.

Olaryň arasynda belarusly ýazyjy Swetlana Aleksiýewiç Sowet Soýuzyndaky durmuşy suratlandyrýan eserleri üçin baýraga mynasyp boldy.

67 ýaşly Aleksiýewiç özüne baýrak berilmegini “adamlaryň aňynda zorluksyz rewolýusiýany” amala aşyrmak üçin ulanmak isleýändigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG