Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kandagar: Hüjümiň pidalarynyň sany 50-den geçdi


Owganystanyň Goranmak ministrligi “Talybanyň” söweşijileriniň Kandagarda ýurduň iki uly harby bazalarynyň birine eden hüjüminde 50-den gowrak adamy öldürendigini aýtdy.

Ministrligiň 10-njy dekabrda çap eden beýannamasynda ölenleriň arasynda 38 raýatyň, owgan goşunynyň 10 esgeriniň we iki polisiýa ofiseriniň bardygy aýdylýar. Şeýle-de, wepat bolanlaryň arasynda aýallaryň we çagalaryň bardygy hem habar berildi.

8-nji dekabrda agşam başlanyp 24 sagatlap dowam eden hüjümde “Talybanyň” 11 söweşijisiniň hem öldürilendigini, ministrlik habar berdi.

XS
SM
MD
LG