Sepleriň elýeterliligi

Nirede işlemek isleýärsiňiz?


Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň öňünde, Aşgabat

Türkmenistanda haýsy ugurdan işlemäge islegiňiz bar?

Häzir ýurtda siz üçin nähili mümkinçilikler we päsgelçilikler bar, diýip pikir edýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG