Sepleriň elýeterliligi

'Adamlar prezidentiň jogabyny isleýär'


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow, Aşgabat

Türkmenistanyň prezidentine sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa siz ýurt baştutanyndan näme sorardyňyz? Azatlyk Radiosynyň websaýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda orta atylan bu sowaly okyjylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir.

Prezidente sowal bilen ýüzlenmek meselesiniň türkmenistanlylaryň arasynda gyzyklanma bildirilmegine näme sebäp bolup biler?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG