Sepleriň elýeterliligi

"Talyban" türkmenlere hüjüm etdi


Jowuzjanda jeňçilere garşy söweşýän türkmenler.

Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady anna güni agşam demirgazyk Owganystanda türkmen ýaraglylarynyň üstüne talyban jeňçileriniň hüjüm edendigini habar berýär.

Demirgazyk Owganystanyň Jöwuzjan welaýatynyň Faizabat etrabynda jeňçilere garşy söweşýän komandir Allaberen Karýa bu habary tassyklap, şeýle-de öz ýaragly toparynyň gypyllykda ýitgi çekendigini aýdyp, Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG