Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pekini tüsse basdy


Pekiniň asmanyny goýy tüsse gaplap aldy. Hytaý, howanyň hapalygy zerarly, dekabrda indi tapgyr ikinji gün ýokary hüşgärlik ýagdaýyny jar etdi.

22 million ilatly şäheriň mekdepleri ýapylmaly edildi, şäheriň maşynlarynyň bolsa ýarysy ýola çykmasyz edildi.

Demirgazyk Hytaýyň köp bölegine ýaýraýan tüsse esasan kömür ýakýan zawodlardan çykýar we onuň hepde ahyrynda hem saklanjagy çaklanylýar.

Milli metreologiýa merkezi 18-nji dekabrda Pekiniň käbir ýerlerinde gözetimiň bir kilometrden hem bärdedigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG