Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Mekdebiň synplaryna ýagyş geçýär”


Mekdep okuwçysy.

21-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurduň welaýat ýolbaşçylary bilen göni aragatnaşyk arkaly geçiren wideoşekilli maslahatynda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamynyň göwnejaý işini üpjün etmek boýunça tabşyryklary berdi.

Şol bir wagtyň özünde Türkmenistandaky käbir mekdeplere ýeterlik derejede üns berilmeýändigi sebäpli gyş paslynda ýagyş ýagan mahaly, synp otaglaryna ýagnyň geçýändigi habar berilýär.

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Müsür obasyndan özüni Hallygözel diýip tanyşdyran kärendeçi zenan öz obalarynda mundan 40 ýyldan gowrak wagt ozal gurlan mekdebiň häzirki ýagdaýy barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:58 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG