Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan birnäçe metjidi ýapdy


Pakistan häkimiýetleri Jaýiş-e-Mohammed topary tarapyndan dolandyrylýan birnäçe dini mekdebi ýapandyklaryny aýdýarlar.

Şeýle-de olar 15-nji ýanwarda Daska şäheriniň golaýyndaky metjide we medresä reýd geçirenlerinde ondan gowrak adamy tussag edendiklerini aýdýarlar.

Bu ýapylyş şu hepde gadagan edilen Jaýiş-e-Mohammed toparynyň birnäçe agzasynyň, şol sanda topar lideri Maulana Masud Azharyň tussag edilmeginiň uzysüre boldy.

Hindistan 2-nji ýanwarda pakistan serhedine golaý Pathankot howa bazasyna edilen hüjümiň arkasynda şu toparyň durandygyny aýdýar. Şol hüjümde ýedi sany hindi esgeri we alty hüjümçi öldürilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG