Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus goşunlary dag türgenleşigini geçirer


General Oleg Salýukow

Rus goşuny şu ýyl Pakistanyň goşuny bilen, öz komandiriniň sözleri bilen aýdylsa, özüniň ilkinji «dag türgenleşiklerini» geçirer.

«Daglyk ýerdäki ýörite maşklar» Orsýetiň gury ýer goşunlarynyň 2016-njy ýylda geçirjek ýedi halkara türgenleşiginiň diňe bir diýip, general Oleg Salýukow 22-nji ýanwarda aýtdy.

Ol bu türgenleşigiň nirede we haçan geçiriljegini aýtmady.

Salýukow Orsýetiň Hindistan, Mongoliýa we Wetnam, şeýle-de iki regional gurama – Şanhaý Hyzmatdaşlyk guramasy we Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy bilen-de türgenleşik geçirjekdigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG