Sepleriň elýeterliligi

“Geçeňok diýildimi?! Geçeňok!”


Aşgabadyň halkara aeroporty.

Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurduň daşyna çykmagy bilen baglanyşykly käbir kynçylyklaryň, çäklendirmeleriň dörändigi, onuň türkmenistanlylaryň ýaşyna ýa-da pasportdaky suratyna degişlidigi aýdylýar.

Ýakynda Türkmenistana baryp gelen Türkiýede ýaşaýan türkmen raýaty Jeren hem Aşgabadyň halkara aeroportynda saklanyp, käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ol öz başdan geçirenlerini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhana gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG