Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukraina: Ykdysadyýet ministri işden çekildi


Ukrainanyň ykdysadyýet ministri Aiwaras Abromawiçius

Ukrainanyň ykdysadyýet ministri Aiwaras Abromawiçius iri ykdysady reformalaryň böwetlenmeginden nägilelik bildirip wezipesinden çekildi.

“Şu gün men Ukrainanyň ykdysady ösüş we söwda ministri wezipesinden çekilmek kararyna geldim”, diýip asly litwaly Abromawiçius 3-nji fewralda Kiýewde žurnalistlere aýtdy.

Abromawiçius we Ukrainanyň maliýe ministri asly ABŞ-dan Natalie Jaresko 2014-nji ýylyň dekabr aýynda prezident Petro Poroşenkonyň ýurduň ykdysadyýetini galdyrmak boýunça tagallalaryň çäginde hökümete täze adamlary getirmek üçin bellenipdi.

ABŞ-nyň Ukrainadaky ilçisi Geoffrey Pyatt 3-nji fewralda eden çykyşynda Abromawiçiusy Ukrainanyň hökümetiniň reformalarynyň çempionlarynyň biri diýip atlandyrdy.

Abromawiçiusyň wezipesinden çekilmegi parlamentde Poroşenkonyň hökümetinden nägilelikleriň güýçlenen wagtyna gabat geldi.

XS
SM
MD
LG