Sepleriň elýeterliligi

Obama çydamlylyga çagyrdy


Prezident Obama 3-nji fewralda Baltimordaky metjide sapar etdi.

Prezident Barak Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy ritorikanyň güýçlenmegine garşy duýduryş etdi we musulman liderlerini yslamyň ekstremist düşündirişine garşy çykyş etmäge çagyrdy.

Prezident Obama 3-nji fewralda Baltimordaky yslam jemgyýetinde eden çykyşynda Kurandan we amerikan taryhyndan başga pikir-garaýyşa çydamlylyk mysallaryna ýüzlendi.

Ol Ak tamda bolan ýedi ýylynyň dowamynda metjide eden ilkinji saparynda adamlaryň dini üçin nyşana alynmagynyň ret edilmelidigini nygtady.

XS
SM
MD
LG