Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yragyň goşuny Ramadiniň töwereklerini eýeledi


Yragyň hökümet güýçleri, Ramadi, 8-nji fewral, 2016.

Yragyň güýçleri Ramadi şäheriniň daşyndaky giňişlikleri “Yslam döwleti” toparynyň elinden basyp alandyklaryny aýdýarlar.

Harbylaryň 9-njy fewralda aýtmaklaryna görä, goşun, polisiýa we terrorçylygagarşy güýçler Ramadini Habbaniýa bazasy bilen baglaýan ýoly açypdyrlar.

Bagdadyň golaýyndaky bu harby bazada ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky güýçler ýerleşýärler.

Yragyň resmileri Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadiniň gaýdyp alnandygyny dekabr aýynda yglan edipdi. Emma şäheriň gündogar böleginde “Yslam döwleti” bilen söweşler dowam edýär.

XS
SM
MD
LG