Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG: Ýewropa migrant krizisiniň çäginde dur


Migrantlar we bosgunlar serhet gözegçiliginden geçmek üçin nobatyna garaşýarlar, Makedoniýanyň Serbiýa bilen serhedi, Miratowaç, 29-njy ýanwar, 2016

BMG-niň Bosgunlar agentligi (UNHCR) Gresiýada 24 müň bosguny jemlän ýewropa ýurtlaryny ýazgardy we hökümetleriň migrant krizisini çözmek ugrunda bilelikde işleşmeýändigini we serhetlerde täze çäklendirmeleriň girizilmeginiň kanunlara ters gelýändigini aýtdy.

BMG-niň Bosgunlar agentliginiň metbugat-wekili Adrian Edwards häzirki wagtda Ýewropanyň “özleriniň güýçlendiren gumanitar krizisiniň çäginde durandygyny” 1-nji martda duýdurdy.

Edwardsyň AÝ/AR-na aýtmagyna görä, 2016-njy ýylyň iki aýynyň dowamynda 131724 migrant Ortaýer deňzinden aşypdyr.

Şeýle-de BMG-niň Bosgunlar agentligi Gresiýada jemlenen köp sanly migrantyň azyk, suw we jaý ýetmezçiliginden ejir çekmeginiň dartgynlylyk döredip, “zorlugy tutaşdyryp” biljekdigini belledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG