Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan: Hüjümde ölenleriň sany 17-ä ýetdi


Pakistandaky etrap suduna edilen hüjümiň ýeri.

Pakistanyň demirgazyk-günbataryndaky etrap sudunyň girelgesine edilen janyndan geçeniň hüjüminde ölenleriň sany 17-ä ýetdi.

7-nji martda Çarsadda etrabynyň Şabkadar şäherçesindäki hüjümde ölenleriň arasynda iki erkek we bir zenan polisiýa ofiseri, şeýle-de bir çaga bar.

Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, wakada ýaralanan 20-den gowrak adamyň alty sanysy keselhanada aradan çykansoň, ölenleriň sany artdypdyr.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň “Talyban” hereketi bilen ilteşikli topar öz üstüne aldy.

XS
SM
MD
LG