Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa Ženewa gepleşiklerine gatnaşar


Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Moallem

Siriýanyň hökümeti Ženewa, BMG-niň howandarlygynda oppozisiýa bilen geçiriljek göni bolmadyk parahatçylyk gepleşiklerine öz delegasiýasyny iberjekdigini aýtdy.

Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Moallem 12-nji martda žurnalistlere hökümet delegasiýasynyň 13-nji martda Ženewa ugrajakdygyny, emma ol ýerde, eger-de oppozisiýa gelmese, 24 sagatdan kän eglenmejekdigini aýtdy. Bu gepleşikler 14-nji marta bellenilen.

Göni bolmadyk gepleşikleriň soňky tapgyry 3-nji fewralda, Damask hökümetiniň Orsýetiň goldawynda Aleppo şäherinde eden hüjümi netijesinde ýatdy.

Gepleşikleriň täze tapgyry iki hepdelik bölekleýin ýaraşygyň esasan saklanan mahalyna gabat gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG