Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Polşalylar protest bildiýär


Polýak paýtagtynda 50 müň çemesi adam protest bildirdi.

Warşawada we Polşanyň beýleki şäherlerinde müňlerçe demonstrasiýaçy hökümetiň ýurduň konstitusiýa suduny ysmaz eden çärelerine garşy protest bildirmek üçin ýörişe çykdy.

12-nji martdaky demonstrasiýa dekabrda, hökümet başyndaky Kanun we adalat partiýasynyň goldan kanun düzedişlerine garşy guralan protestden bäri iň uly ýöriş boldy.

Tankytçylar bu kanun düzedişleriniň Konstitusion suduň hökümet ygtyýarlylygyna gözegçilik etmek ukybyny gowşadýandygyny aýdýarlar.

Polýak paýtagtynda 50 müň çemesi adam ýurduň Konstitutsiýa sudunyň binasynyň öňüne toplandy. Beýleki şäherlerde hem protest guraldy.

XS
SM
MD
LG