Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

YD Yrakda türk esgerini öldürdi


Bosgunlara ýardam edýan türk esgeri

Demirgazyk Yrakdaky harby bazada bir türk esgeri «Yslam döwleti» jeňçi toparynyň atan raketalaryndan wepat boldy.

Bu hüjüm 26-njy martda, türk harby-howa güýçleriniň ilkinji gezek ABŞ ýolbaşçylygyndaky koalisiýa goşulyp, demirgazyk Yrakdaky jeňçilere hüjüm eden gününe gabat geldi.

Türk esgeri YD-ynyň Yragyň kürt peşmerge güýçleri bilen söweş mahalynda atan raketasy Başiga sebitindäki harby bazanyň içine düşende öldi.

Bu bazadaky türk esgerleriniň ýene biriniň ýaraly bolandygy aýdylýar.

Türk ýaragly güýçleriniň 26-njy martdaky beýanatynda koalisiýanyň uruş uçarlarynyň , Başiga hüjüminden soň, YD-nyň regiondaky dört pozisiýasyny urandygy aýdylýar.

Türkiýe, YD-a garşy söweşýän kürt milisiýasyna ýardam üçin, demirgazyk Yrakda bir bölek esger ýerleşdiripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG