Sepleriň elýeterliligi

Owganystanda 100-e golaý jeňçi öldürildi


Owgan howpsuzlyk güýçleriniň esgerleri jeňçi diýilýnleriň jesetleriniň ýanynda

Owgan hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda günorta-günbatar Owganystanda bolan soňky çaknyşykda ýüze golaý daşary ýurtly jeňçiniň öldürilendigi aýdylýar.

Owganystanyň iş başyndaky goranmak ministriniň sözlerine görä, Owganystanda hökümet güýçlerine garşy söweş alyp barýan jeňçileriň hatarynda uruşýan merkezi aziýaly söweşijileriň sany hem az-küş bolmaly däl.

Bu barada Azatlygyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady habar berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG