Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türk sürüjileri Türkmenistandan zeýrenýärler


Türkmen ýollaryndaky ýük ulaglary

«Men sekiz ýyldan bäri Türkmenistana ýüke gidip-gelýän, şonuň üçin ýagdaýlary gaty gowy bilýän» diýip, Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginde pikirini aýdan türkiýeli sürüji aýdýar.

Türkiýeli ýük ulag sürüjileri özleriniň Türkmenistanda düşelgeden daşaryk çykmagynyň, şäheriň merkezine gidip, restoranda iýip-içmeginiň ýa-da kafede oturyp dynç almagynyň hem çäklendirilendigini gürrüň berip, bu ýagdaýlara hiç akyl ýetirip bilmeýändiklerini aýdýarlar.

Bu meselä bagyşlanan söhbetdeşligi diňläp, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Türk sürüjileri Türkmenistandan zeýrenýärler
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG