Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pariž hüjümlerinde güman edilen Abrini aýyplandy


Mohamed Abrini

Belgiýanyň prokurorlary Pariž hüjümlerinde güman edilýän Mohamed Abrinini terrorçy ganhorlugynda we terror toparynyň işlerine gatnaşmakda aýyplady.

Brýusseldäki prokuratura edarasy 9-njy aprelde Brýussel aeroportynda beýleki iki bombaçy bilen 22-nji martda Belgiýanyň paýtagtynda bolan partlamalardan öň kellesi «başgaply» surata düşürilen adamyň hem Abrini bolandygyny aýtdy.

8-nji aprelde Belgiýada tussag edilen Abrini geçen ýylyň Pariž hüjümleriniň tanalýan iň soňky gaçgagy hasaplanylýar.

13-nji noýabrdaky Pariž hüjümlerinde 130 adam öldürilipdi.

Belgiýa prokurorlary 9-njy aprelde Osama K. diýip tanalýan ýene bir adamy «terrorçy ganhorlykda» aýyplady

XS
SM
MD
LG