Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nazarbaýew Eýrana, Türkiýä, Özbegistana sapar edýär


Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew.

Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew özüniň eýranly kärdeşi Hassan Rohani bilen duşuşmak üçin 11-nji aprelde Tährana sapar edýär.

Nazarbaýewiň edarasynyň berýän maglumatyna görä, iki ýurduň prezidentleriniň söwda, inwestisiýa, oba-hojalyk we transport pudaklarynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmek barada maslahat etmegine garaşylýar.

Gazak prezidentiniň Eýrana edýän bu saparynyň dowamynda şertnamalaryň we özara düşünişme baradaky memorandumlaryň 40-dan gowragyna gol goýulmagy planlaşdyrylýar.

Şeýle-de, Nazarbaýewiň edarasy gazak prezidentiniň türk prezidenti Rejep Taýýyp Erdogan bilen gepleşikleri geçirmek üçin 13-14-nji aprelde Türkiýä sapar etjekdigini we “Yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň” sammitine gatnaşjakdygyny habar berýär.

15-nji aprelde bolsa, Nazarbaýew prezident Yslam Karimow bilen duşuşmak üçin Özbegistana sapar eder.

XS
SM
MD
LG