Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB Eýran sanksiýalaryny uzaldýar


Wenada galgaýan Eýanyň baýdagy

Ýewropa Bileleşigi Eýrana garşy adam hukuklary meselesinde girizilen sanksiýalaryň möhletini ýene bir ýyl uzaltdy.

12-nji apreldäki beýanatda Ýewropa Bileleşiginiň aksiýasynyň 82 adama we bir kärhana degişlidigi aýdylýar.

Beýanatda 28 agzaly bileleşigiň Eýrana garşy 2011-nji ýylda «düýpli hukuk bozulmalar üçin» girizen emläk doňdurma, syýahat gadaganlygy ýaly çäreleriniň yzygiderli täzelenip durlandygy aýdylýar.

Eýran geçen aý BMG-niň adam hukuklary hasabatyny gaharly garşylap, onuň syýasy äheňler esasynda taýýarlanandygyny aýdypdy.

BMG-niň hasabatynda, başga zatlar bilen bir hatarda, Eýranyň 2015-nji ýylda 1 müňe golaý adamy jezalandyryp öldürendigi aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG