Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan ABŞ-nyň 'alada" belligine alyndy


Jon Kirbi

Birleşen Ştatlar Täjigistany, Özbegistany, Türkmenistany we ýene birnäçe başga döwleti Döwlet departamentiniň dini azatlyklar babatda barha kän alada döredýän ýurtlar boýunça belligine aldy.

Bu çäre 15-nji aprelde Döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirbi tarapyndan aýan edildi we onuň ABŞ-nyň hökümet hyzmatdaşlygy ýa-da kömek programmalary babatda dürli çäklendirmeleri döretmek mümkinçiligi bar.

Emma muňa garamazdan, Kirbi bu hili çäklendirmeleriň, Birleşen Ştatlaryň möhüm milli bähbitleri sebäpli, häzirlikçe Täjigistan, Özbegistan we Türkmenistan üçin ulanylmajakdygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG