Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ekwador: ýer titremesinde ölenleriň sany 413-e ýetdi


Ekwadorda esgerler ýaşaýjylara suw paýlaýarlar. 18-nji aprel, 2016 ý.

Ýuwaş okeanynyň kenarlarynda, Günorta Amerikan ýurdy Ekwadorda bolan 7,8 bally ýer yranmasynda ölenleriň sany 413-e ýetdi we başga-da müňlerçe adam ýaralandy. Bu barada Ekwadoryň hökümeti habar berýär.

Resmiler tebigy hadysada heläk bolanlaryň sanynyň artmagyndan alada edýändiklerini, sebäbi başga-da ençeme adamyň ýumrulan jaýlaryň aşagynda galan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar.

Ekwadoryň prezidenti Rafael Korrea bu tebigy betbagtçylyk soňky 67 ýylyň dowamynda ýurduň başdan geçiren iň elhenç heläkçiligi diýdi. 18-nji aprelde ýer yranmasynyň bolan sebitini dikuçar bilen aýlanan Korrea, Portowýeho we Manta şäherleriniň tas ähli territoriýasynyň diýen ýaly “ýumrulandygyny” aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG