Sepleriň elýeterliligi

“Daýhanlar döwlete bergili bolup çykýar”


Daýhanlar.

Türkmenistan ýaňy-ýakynda oba hojalyk önümçiligine degişli şu ýylky planlaryny yglan etdi. Adatça ýylyň ekerançylyk möwsüminiň başynda yglan edilen resmi planlar, soň doly derejede berjaý edildi, üstünlikli boldy diýlip ýyllarboýy habar berilýär.

Emma resmi taýdan yglan edilýän üstünliklere garamazdan, daýhanlar zähmet şertleriniň, girdejileriniň gowulanmaýandygyny, käte çeken zähmetine garamazdan, özleriniň döwlete bergili bolup galýandygyny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açilowa Mary welaýatyndan kärendeçi Enegül daýza bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG