Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

YD Bagdat zawodynda 11 adamy öldürdi


Yrak. Weýran edilen maşyn

«Yslam döwleti» jeňçi topary Bagdadyň demirgazygynda, aşhana gazyny öndürýän döwlet zawodyna hüjüm edip, azyndan 11 adamy öldürdi.

Yrak resmileriniň sözlerine görä, 20-den gowrak adam ýaralandy. 15-nji maýdaky hüjüm daňdan başlandy.

Janyndan geçen ulagly Bagdadyň 20 km demirgazygyndaky desganyň girelgesinde özüni partlatdy.

Şondan soň janyndan geçenler topary we jeňçiler zawoda kürsäp urup, howpsuzlyk güýçleri bilen çaknyşdy.

Ýagdaý kontrol astyna alynýança, desganyň gaz ammarlarynyň üçüsine ot berlipdir.

XS
SM
MD
LG