Sepleriň elýeterliligi

“Arkaýyn bolaýyň, size internet ýok”


Aşgabadyň Internet kafeleriniň birindäki ýaşaýjy.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa öz öýündäki internet liniýasynyň eýýäm bir aýa golaý wagt bäri işlemeýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä, “Türkmentelekomyň” resmi edarasy: “Siziň internet liniýaňyz ýitipdir. Dynç bolaýyň, size internet ýok” diýip jogap beripdir.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG