Sepleriň elýeterliligi

Gunduz: 'Talyban' iki zamuny öldürdi


Owganystanyň ýaşyllar hereketi "Talybanyň" awtobus ýolagçylaryna eden hüjümine garşy protest geçirýär, Kabul, 2-nji iýun, 2016.

Demirgazyk Owganystanyň Gunduz welaýatynyň resmileri “Talybanyň” söweşijileriniň şu hepdede awtobuslara hüjüm edip, zamun alan iki adamy öldürendigini habar berdiler.

Gunduzyň polisiýasynyň metbugat-wekiliniň Hejratullah Akbariniň 2-nji iýunda aýtmagyna görä, iki öldürilen zamunyň jesetleri 1-nji iýunda ýoluň gyrasynda tapylypdyr.

Akbariniň sözlerine görä, howpsuzlyk güýçleri zamun galýan ýene sekiz adamy boşatmak barada operasiýa başlapdyr.

31-nji maýda “Talybanyň” söweşijileri Gunduzyň gara ýolundan barýan awtobuslara eden hüjüminiň netijesinde azyndan 13 adamy öldürdiler we ençeme adamy zamun aldylar.

XS
SM
MD
LG