Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýa goşuny Rakka welaýatyna girdi


Rakka, merhum prezident Hafez al-Assadyň oda berlen heýkeli

Siriýa goşunynyň, ruslaryň goldawynda «Yslam döwleti» toparyna edýän hüjümini ilerledip, Rakka welaýatyna girendigi aýdylýar.

Siriýanyň urşa syn edýän Adam hukuklary obserwatoriýasynyň 4-nji iýunda beren maglumatyna görä, ruslaryň «Yslam döwletiniň» jeňçileriniň Hama welaýatynyň gündogaryndaky territoriýasyna 3-nji iýunda uran howa zarbasyndan soň, Siriýanyň goşuny Rakka welaýatynyň gyrasyndan girmäge mümkinçilik aldy.

Rakka şäheriniň özi has gündogarda we ol ekstremist toparyň Siriýadaky paýtagty diýip bilinýär.

XS
SM
MD
LG