Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

«Talyban» 17 hazarany azat etdi


Hazaralar Kabulda protest geçirýär

«Talyban» şu hepdedemirgazyk Owganystanda awtobusdan düşürilip, alnyp gaçylan hazaralaryň 17-sini azat etdi diýip, resmiler 3-nji iýunda aýtdylar.

Bu waka Sare-pul welaýatynda boldy we jeňçileriň täze lider saýlanandan soň has agressiw pozisiýa geçendigini aňlatdy.

Welaýat gubernatory Zaher Wahdat ýerli ýaşulularyň hemmesi asuda ilatdan bolan zamunlaryň sag-aman boşadylmagy üçin araçylyk edendiklerini aýtdy.

«Talyban» bu habara hiç hili düşündiriş bermedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG