Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Matwiýenko: Moskwa, Minsk söwdany peseltmeli däl


Walentina Matwiýenko

Orsýetiň parlamentiniň ýokarky palatasynyň spikeri Orsýet bilen Belarus ikitaraplaýyn söwdanyň görnetin aşaklamasynyň öňüni almak üçin bilelikde işlemeli diýdi.

Welentina Matwiýenko 4-nji iýunda, Belarusa sapary mahalynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň golaýda 15 prosent çemesinde aşak gaçandygyny, muňa esasan ýerli pullaryň hümmetiniň peselmeginiň we «dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýyň» sebäp bolandygyny aýtdy.

25 ýyl çemesi ozal döwlet bileleşigini guran Belarus we Orsýet, energiýa bahalarynyň aşak gaçmagy we Orsýete garşy girizilen halkara ykdysady sanksiýalar sebäpli zyýan çekdi.

Bu iki ýurt Orsýetiň ýolbaşçylygyndaky Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň hem agzasy bolup durýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG