Sepleriň elýeterliligi

“Aýlyklarymyzy alyp bilemzok”


Aşgabatly Ederman aýlyk hakyny üç aý çemesi alyp bilmeýändigini gürrüň berýär.

Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda hem döwlet hem-de hususy pudagyň işgärlerine aýlyklarynyň ençeme aýlap saklanyp, gijikdirilip berilýändigi baradaky maglumatlar gowuşýar.

Aşgabatly Edermen Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde aýlyk hakyny üç aý çemesi alyp bilmän kösenendigini gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG