Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bombaly hüjümde iordan serhetçileri wepat boldy


Iordaniýanyň Siriýa bilen serhedi

Iordaniýanyň harbylary 21-nji iýunda awtoulagly janyndan geçen hüjümçiniň ýurduň Siriýa bilen serhedindäki gala hüjüm edip, alty iordaniýaly serhetçini öldürendigini aýtdylar.

Ulagda goýlan bomba siriýaly bosgunlaryň Rakban atly lageriniň birnäçe ýüz metr golaýynda bolupdyr. Bu künjek Iordaniýanyň, Siriýanyň we Yragyň serhetleşýän ýerinde ýerleşýär.

Häkimiýetler hüjümiň Siriýanyň territoriýasyndan edilendigini aýtdylar.

Häkimiýetler hüjüme gatnaşan ýene birnäçe ulagyň ýok edilendigini aýtdylar, emma goşmaça maglumat bermediler.

XS
SM
MD
LG