Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Üç ýurduň türgenleri gadaganlyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar


Agyr atletika boýunça dört gezek dünýä çempiony bolan Ilýa Ilýin. Almaty, 2014 ý.

Agyr atletika boýunça halkara federasiýa Russiýanyň, Gazagystanyň we Belarusyň agyr atletika toparlary 2016-njy ýylyň awgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryndan mahrum edilip bilnerler diýdi.

Federasiýa mundan ozalky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde, bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üsti açyldy diýdi.

22-nji iýunda bu federasiýa agzalýan üç ýurduň toparlarynyň her birinde üç ýa-da ondan hem köp gezek doping, ýagny gadagan edilen kuwwatlandyryjynyň ulanylandygy tassyklandy diýip, bu toparlaryň ýaryşlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmelidigini mälim etdi.

Şeýle-de, federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio-de-Žaneýroda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryndan mahrum edilmek ähtimallygy baradaky soňky netije, Halkara Olimpiýa komiteti 2008-2012-nji ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alnan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusynda gutarnykly karar çykarandan soň belli bolar diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG