Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB sammiti Britaniýasyz dowam edýär


Britan premýer-ministri Deýwid Kameron (David Cameron).

Ýewropa Bileleşiginiň liderleri Britaniýanyň Bileleşigi terk etmek baradaky kararynyň yzýany, Ýewropa Bileleşigini berkitmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ilkinji gezek 27 agza ýurt formatynda duşuşýarlar.

Duşuşygyň birinji günündäki maslahatyna gatnaşan britan premýer-ministri Deýwid Kameron (David Cameron) 29-njy iýunda Brýusselde geçirilýän sammite gatnaşmady.

“Meniň pikirimçe, bu günki duşuşyk ol [Deýwid Kameron] barada däl... Bu günki duşuşyk biz barada, biziň jebisligimiz we Britaniýanyň Bileleşikden çykyş döwrüne taýýarlyk görmek barada...” diýip, Litwanyň prezidenti Dalia Gribauskaýte aýtdy.

Şeýle-de, Gribauskaýte: “Men we meniň kärdeşlerim syýasy elita däl-de, raýatlara degişli meselelere üns bermelidiris” diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG