Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatlylar "kösenýäs" diýýärler


Aşgabat, Parahat-4, aýrylan antennalar

Aşgabadyň «Parahat -2» etrapçasyndan gowşan habara görä, ol ýerde ýüzläp hojalygyň öý telefonlary işlänok, munuň üstesine kabel telewideniýesi hem işlemesini bes edipdir.

Şeýle-de biraz wagt elektrik togunyň hem kesilendigi aýdylýar.

Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada ýerli synçy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG