Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin Baltik howa giňişligini maslahat edýär


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin.

Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin Baltik regionynyň asmanynda “ynam döretmek” ädimleriniň ähtimallygyny, Siriýadaky ýagdaýy we öňümizdäki hepde geçiriljek NATO sammiti bilen ilteşikli meseleleri maslahat etmek üçin ýurduň Howpsuzlyk Geňeşi bilen duşuşdy diýip, prezidentiň metbugat wekili aýtdy.

Kremliň metbugat wekili Dmitriý Peskow Baltik howa howpsuzlygy baradaky meseläniň Putin bilen Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinistonyň arasynda bolan gepleşikleriň dowamydygyny belledi.

Günbatar hökümetleri Orsýetiň harby güýçlerini, soňky iki ýylyň dowamynda Baltik deňziniň ýokarsyndaky howa giňişliginde we beýleki ýerlerde NATO we ýolagçy gatnawlaryna örän ýakyn aralykda howply harby manýowrlary geçirmekde aýyplaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG