Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çopan atanyň haýatlary sökülýär

Şu günler Aşgabatda Çopan ata gonamçylygynyň gündogar-günorta böleginde käbir çukurlar gazylyp, agaçlar çapylýar. Muňa ozalky “Mir”, häzirki Andalyp köçesiniň çatrygynda ýollaryň giňeldilmegi, ýerasty geçelgäniň we täze köpriniň gurluşygynyň alnyp barylmagy sebäp bolýar. Şol bir wagtda bu gurluşyklaryň Çopan ata gonamçylygyna näderejede täsir ýetirjekdigi barada maglumat berilmeýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG