Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň goranmak sekretary Owganystana bardy


ABŞ-nyň goranmak sekretary Aş Karter, Waşington

ABŞ-nyň goranmak sekretary Aş Karter owgan liderleri we ABŞ-nyň harby ýolbaşçylary bilen duşuşmak üçin öňünden yglan edilmedik sapary bilen Kabulda bardy.

Karteriň Owganystanyň prezidenti Aşraf Ghani we baş dolandyryjy resmisi Abdulla Abdulla, şeýle-de ABŞ-nyň Owganystandaky ba harby wekili general Jon W.Nikolson bilen bilen duşuşmagy planlaşdyrylýar.

Karteriň sapary ABŞ-nyň prezidenti Barak Obamanyň ABŞ-nyň 2017-nji ýylda Owganystandaky harbylarynyň sanyny 5500 müňe çenli kemeltmegiň ýerine 8700 harbysyny saklamak plany barada yglan etmeginiň yzýanyna gabat geldi.

ABŞ NATO-nyň maslahat bermek we türgenleşdirmek missiýasyna gatnaşmak bilen bir wagtda terrorçylyga garşy çäreleri üçin ýörite güýçlerini saklaýar.

Waşington owgan goşuny üçin ýylda 3.5 milliard dollarlyk maliýe kömegini wada berdi.

XS
SM
MD
LG