Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ: Türkiýedäki arassalaýyşlar YD garşy göreşe zyýan berýär


ABŞ-nyň milli aňtaw gullugynyň (DNI) müdiri James Klapper

Türkiýäniň başa barmadyk agdarylyşygyň yzýany amala aşyrýan arassalaýyşlary onuň ABŞ-nyň harbylary bilen “Yslam döwleti” (YD) toparyna garşy hyzmatdaşlygyna päsgel berýär, diýip ABŞ-nyň resmileri 28-nji iýulda aýdýarlar.

ABŞ-nyň milli aňtaw gullugynyň müdiri James Klapper we ABŞ-nyň Merkezi harby ýolbaşçylygynyň müdiri general Josef Wotel Koloradoda geçirilen Aspen howpsuzlyk forumynda çykyş edip, Türkiýedäki arassalaýyşlaryň ABŞ-nyň YD toparyna garşy söweşmek tagallalaryna ýardam beren ençeme türk ofiserlerine täsir ýetirendigini, käbirlerini türmä basandygyny aýtdy.

NATO-nyň agzasy bolan Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan başa barmadyk agdarylyşygyň yzýany ýurtda uly özgerişlere başlady we harbylary öz gözegçiliginiň astyna aldy.

1700 çemesi harby, 16-njy iýulda bolan putça gatnaşmakda güman edilip, wezipelerinden mahrum edildi, olaryň 40% çemesi admirallar we generallar.

Türkiýäniň generallarynyň üçden bir bölegi tussag edildi we 100-den gowragy suda garaşýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG