Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Talyban" Helmandy 'ele geçirdi'


Gubernatoryň ofisi jeňçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda söweş dowam edýär diýdi. 

Owgan resmisi «Talyban» toparynyň göknar ýetişdirilýän strategik welaýaty, Helmandy ele geçirendigini aýdýar.

Emma gubernatoryň ofisi bu ýerde entek jeňçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky söweşiň dowam edýändigini aýtdy.

Abdul Majid Ahonzada, welaýat geňeşiniň direktorynyň orunbasary, AP habar gullugyna Kanaşin etrabynyň «Talybanyň» eline geçendigini aýtdy.

Ahonzada «Talybanyň» Pakistan bilen serhetleşýän etraby ele geçirmegi bilen, Helmandyň 60 prosentine kontrollyk edýändigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG