Sepleriň elýeterliligi

Türkmen ýazyjysynyň kitaby iňlis diline terjime edildi


Türkmen ýazyjysy Ak Welsaparyň “Aýpi hakynda rowaýat” atly romanynyň iňlisçe kitabynyň baş sahypasy.

Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Ak Welsaparyň hazarýaka türkmenleriniň durmuşyndan ýazan “Aýpi hakynda rowaýat” atly romany täzelikde iňlis dilinde neşir edildi.

20-den gowrak kitabyň awtory Ak Welsaparyň mundan ozal hem romanlary, hekaýalary we goşgulary dünýäniň birnäçe diline terjime edildi.

Azatlyk Radiosy türkmen ýazyjysynyň iňlis diline terjime edilen soňky kitaby barada onuň bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG